Hyra och köpa

Nedan visas vilka tillgängliga veckor som finns för köp alternativt hyra.
Vid intresse av köp av en ledig vecka betalar du en mindre köpesumma för önskad vecka/veckor, därefter en veckoavgift årligen.

För exakta uppgifter kontakta vår vaktmästare Christoffer Boström info@brf-klippen.se

Köp-eller uthyrningsbara veckor BRF-klippen

(x markerade veckor är upptagna)